Folgende Pferde sind bei uns in Pension:

Boxe 1 - frei


Boxe 3 - Lomito


Boxe 5 - Aisha


Boxe 7 - Leo


Boxe 9 Camiro


Boxe 11 - Anuk


Boxe 17 - frei


Stall 2 - Picolo


Stall 2 - Flame

Boxe 2 - Dresscode


Boxe 4 - Vanja


Boxe 6 - Lily


Boxe 8 - Pharida


Boxe 10 - Ibn Shai II


Boxe 13 - Kaya


Boxe 18 - frei


Stall 2 - Celine


Stall 2 - tbd